Author: david

סיכום אירוע זהו, שברנו את הקרח שכיסה את הפעילות שלנו בזמן הקורונה. לא להאמין שהפעם האחרונה שנפגשנו הייתה ביוני 2020! בכל מקרה אם כבר לשבור קרח אז זוהי בוודאי הדרך. הקהל הנהדר שלנו בא ומילא את החצר. ההרכב היה משובח ונתן הופעה בהתאם למעמד, ואפילו זכינו...

× כתבו לנו